Leerwerktraject logistiek

Binnen het WEC is het mogelijk om in te stromen in het leerwerktraject logistiek. Een leerwerktraject geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te wennen aan het werkende leven en tegelijkertijd een specifiek vak te leren.

Binnen het leerwerktraject zijn er verschillende trajecten waarbij je een branche erkend certificaat, praktijkcertificaten of losse Philadelphia-certificaten kunt behalen.

Binnen het leerwerktraject logistiek zijn er verschillende modules. Denk aan  sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden, sollicitatietraining en het opdoen van praktijkervaring. Je kunt de basisvaardigheden in ons eigen magazijn leren. We hebben contacten met reguliere bedrijven waar je de geleerde vaardigheden in de praktijk kunt brengen. En soms kun je daar zelfs blijven werken. We hebben een jobcoach die je ondersteunt.

Het leerwerktraject is maatwerk. Dat betekent dat het niveau en de tijdsduur van het programma wordt afgestemd op jou. De lengte van het programma kan variëren; een traject voor een branche erkend certificaat duurt minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar. Hierdoor is er altijd iets mogelijk voor jou!

Uiteindelijk is het doel dat je een stap vooruit maakt en eventueel kunt starten met vrijwilligerswerk of doorstroomt naar een betaalde baan.